Dekofilm Polska Sp. z o.o.             ul. Węgrzyna 1, Emilianów, 05-250 Radzymin

Uwaga : w związku z epidemią koronowirusa firma DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. monitoruje na bieżąco i wdraża wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami kompetentnych władz państwowych 

Aktualności

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju w Dekofilm Polska Sp. z o.o. obejmuje:

Pozyskiwanie unikatowego recyklatu w przetwórstwie wyselekcjonowanych tworzyw sztucznych z materiału poliolefinowych wielowarstwowych folii termokurczliwych DCL-B Basic zgodnych z produkcją metodą podwójnego rozdmuchu double blown – dodawanie recyklatu w ilości nie mniejszej niż 25%, nie post-konsumenckiego, gdyż taki unikalny na świecie nie występuje – a własnego / unikatowego.


Produkcja poliolefinowej wielowarstwowej folii termokurczliwej

DECOLINE DCL-G DECOGREEN. Folia opakowaniowa przyjazna

środowisku naturalnemu stworzona na bazie etanolu z trzciny cukrowej.

Zawartość surowców odnawialnych: nie mniej niż 51%. 

 

Produkcja biodegradowalnej poliolefinowej wielowarstwowej folii termokurczliwej DECOLINE DCL-BD na bazie surowca odnawialnego z trzciny cukrowej. Zawartość surowca odnawialnego >20% (COF 0,16)

DECOLINE DCL-BD to najnowsze w Europie rozwiązanie dla opakowaniowej poliolefinowej wielowarstwowej folii termokurczliwej firmy Dekofilm Polska Sp. z o.o. opracowane w celu zmniejszenia / wyeliminowania pozostałości tworzyw sztucznych z poliolefinowych folii termokurczliwych przedostających się do środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do konwencjonalnej aplikacji folii DECOLINE DCL-BD ma zdolność do bezpiecznej i 100% biodegradacji w ciągu trzech lat od końca okresu użytkowania (jeśli przypadkowo zostanie wyrzucona do środowiska naturalnego).

DECOLINE DCL-BD zaprojektowana przy użyciu zastrzeżonej technologii nowej generacji nie pozostawia mikro-plastiku ani szkodliwych substancji na całym etapie procesu biodegradacji. Folię tą można poddać recyklingowi  w taki sam sposób, jak konwencjonalne materiały poliolefinowe.

Niniejsza innowacyjna technologia jest ściśle testowana zgodnie z międzynarodowymi standardami i weryfikowana przez niezależne strony trzecie.

Powrót do listy